леонардит

гумат

Пропонуємо Вашій увазі дивовижний органічний продукт – леонардіт, який представляє собою комбінацію виключно корисних для рослин і живих організмів речовин, основними з яких є гумінові та фульвінові кислоти. Світова тенденція останніх років на ринку добрив показує, що йде активний пошук заміни хімічних добрив органічними без зменшення врожайності при розумній вартості самого добрива.

ЩО ТАКЕ ГУМІНОВА КИСЛОТА?

Гумінові і фульвінові кислоти – це продукти кінцевої стадії розкладання тваринних і рослинних організмів. Гумінові речовини утворюються в результаті хімічних і біологічних процесів перетворення тварин і рослинних тканин в гумус, а також завдяки біологічної активності мікроорганізмів. Одним з джерел гумінових кислот є відкладення седиментаційного походження, відомі під назвою леонардіти. Ці відкладення перебували спочатку в земній корі, але внаслідок багаторічного процесу ексгумації виявилися розташованими близько до поверхні землі. У леонардітів гумінові кислоти присутні у високій концентрації. Леонардіт – це органічні відкладення, які не перетворилися ще у вугілля і відрізняються від м’якого бурого вугілля більш високим ступенем окислення – результат процесу вуглеутворення – і не представляє цінності як паливо. Процес розкладання органічних кислот, сконцентрованих у великій кількості, – дуже тривалий і в природному середовищі займає мільйони років.

леонардит

Застосування гуматів в рослинництві дозволяє економити (25-40%) на пестицидах і мінеральних добривах в результаті збільшення коефіцієнта засвоєння їх рослинами. Додатковий економічний ефект отримується ще за рахунок прискорення дозрівання рослин на 3-8 днів; підвищення якості отриманого врожаю і кількісної прибавки на 15-25%.

Де застосовують гумати?

 • для стимуляції росту рослин;
 • в якості лігандів при виробництві мікродобрив та кормових і харчових добавок, що містять мікроелементи;
 • як ентеросорбенти, які застосовуються як в ветеринарії, так і медицині;
 • як детоксикуючі агенти на забруднених територіях;
 • в якості компонентів бурових розчинів;
 • у вигляді добавок до розчинів йоду, що використовують в якості альтернативи ціаністим розчинникам при купчастому вилуговування тонкодисперсного золотовмісної сировини;
 • для видалення ароматичних вуглеводнів нафти із забруднених водоносних горизонтів;
 • в якості неспецифічних адаптогенів і біогенних стимуляторів в медицині.

Переваги нашого леонардіту

Переваги використання леонардіту нашої компанії для виробництва добрив:

 • зниження собівартості виробництва добрив;
 • висока якість вироблених добрив за рахунок високого вмісту гумінових кислот і леонардіту в лігніті;
 • висока екологічність вироблених добрив – добрива з леонардіта не містять азотної і ортофосфорної кислоти;
 • можливість прямого використання леонардіта як добриво без додаткової обробки з витратою 200-700 кг на 1 гектар землі;
 • гарантовані і безперебійні поставки леонардіту.

леонардит

Гумінові речовини, які складають основу леонардіту – складна суміш високомолекулярних природних органічних сполук, що утворюються при розкладанні відмерлих рослин і їх подальшої т.зв. гуміфікації (біохімічного перетворення продуктів розкладання органічних залишків в гумус за участю мікроорганізмів, води і кисню). Гумінові речовини є біологічно активними речовинами. Вони активізують біохімічні процеси в організмі тварин і в клітинах рослин. Ця обставина зумовлює високу потребу гуматів на внутрішньому і міжнародному ринках. Особливо цінними для рослин є гумінові препарати, збагачені калієм і фосфором, тобто основними елементами, що визначають родючість грунтів.

Генетичний склад леонардіту

Найменування показників,одиниці вимірювань Результати випробувань Похибка випробувань
Вологість,% 34,0 ±3,40
Сухий залишок 66,0 ±6,60
pH, одиниці pH 5,7 ±0,30
Органічна речовина (вуглець), % 30,1 ±1,20
Золо, % 39,9 ±5,98
Загальний вихід гумінових кислот ((1) С3),% 74,5 ±11,17
Вільні гумінові кислоти ((2) Сгк),% 33,0 ±4,95
Фульвокислоти ((3) Сфк),% 41,5 ±6,23